طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف

طراحی و ساخت تابلو های فشار ضعیف

تابلو های فشارضعیف در چهار قالب مختلف ساخته می شوند

از تابلو هاى ALF در بخش هاى :

 • توزیع و راه اندازی
 • بانک خازن و حذف هارمونیک
 • کنترل و پرسس

مورد استفاده قرار می گیرد.

از مزايايى كه تابلو ALM  نسبت به ALF  دارد ميتوان به موارد زير اشاره كرد :

 • ايمنى بيشتر اپراتور
 • بهره بردارى آسان تر
 • سهولت در تعميرات
 • عملكرد بهتر و ايمنى بهتر

از مزاياى اين تيپ تابلو مى توان به موارد زير اشاره كرد :

 • قدرت اتصال كوتاه بالا
 • امكان تعويض كشو بدون قطع كليد و اختلال در بقيه قسمت ها
 • اينترلاكهاي مكانيكی قابل اطمينان
 • امكان قرار گرفتن كشو در حالت تست
 • سقف دارای دريچه خروج گاز
 • فيدر خروجی تا ۶۳۰A

این تیپ تابلو ها در دو نوع ارئه می گردد:

 • دسترسی به قسمت کابل بندی از بغل
 • دسترسی به قسمت کابل بندی از پشت

اين نوع تابلو در انواع اندازه گيری، توزيع ، روشنايی ، راه اندازی ساخته می شود و از لحاظ ابعاد کاملا می تواند منطبق با درخواست مشتری باشد.