اجرای سیستم های کنترلی

اجرای سیستم های کنترلی DCS،ESDوPLC

سیستم های DCS یکی از ارکان مهم کنترلی درصنایع بزرگ صنعتی محسوب می شود.امروزه سیستم های کنترل رکن اصلی هدایت پروسه ها در مراکز بزرگ صنعتی محسوب می شوند. منظور از مجتمع های بزرگ مجموعه هایی چون:پالایشگاه های نفت وگاز؛مجتمع های پتروشیمی؛نیروگاه های آبی، بخاری و سیکل ترکیبی؛کارخانجات تولید فولاد، مس و مواد معدنی؛کارخانجات سیمان و موارد دیگری که در مقیاس اینگونه صنایع هستند، می باشد.

سامانه های قطع اضطرار (ESD)، که سامانه های ابزاردقیقی ایمنی (SIS) نیز خوانده میشوند، در فرایندهای حساس و دارای خطر زیاد استفاده می شوند.این سامانه ها بطور موازی با سیستم کنترل اصلی مانند DCS کار میکنند و اگر به هر دلیلی کنترل فرایند از دست سیستم کنترل اصلی خارج شود، فرایند را قطع مینمایند و به حالت ایمن می برند.

سامانه کنترلیDCS، سامانه کنترلی غیرمتمرکز و یا سامانه توزیع شده ای است که ذاتاً برای اتوماسیون و کنترل فرآیند های که بیشتر متشکل از سیگنال آنالوگ هستند طراحی شده اند، به طوری که در آن کنترل کننده های مختلفی که در واقع هر کنترل کننده یک PLC می باشد ) در سطوح مختلف فرآیند توزیع شده و به صورت گروهی کار کنترل فرآیند را اجرا می کنند.)در حالی که PLC به تنهایی برای کنترل فرآیندهای پیوسته بزرگ مانند نیروگاه ها و صنایع پتروشیمی قابل استفاده نیست ولی برای کنترل فرآیند ناپیوسته مثل صنایع خودرو سازی که اکثر عملیات کنترلی براساس پردازش سیگنال دیجیتال است از PLC ها استفاده می شود.

البته امروزه به واسطه رشد و پیشرفت فناوری،اشتراکات زیادی بین این دو سامانه کنترلی به وجود آمده است به طوری که PLC ها قابلیت پردازش حلقه های کنترلی آنالوگ مانند PID را نیز دارند و در بسیاری از موارد می توان از PLC ها نیز برای کنترل فرآیند شیمیایی استفاده کرد و همچنین سرعت پردازش سامانه های کنترلیDCS نسبت به قبل رو به افزایش می باشد. در صورتی که قبلاً سرعت پردازش PLCها بیشتر از DCS بود.گروه کنترل قدرت آرتا توانایی طراحی و برنامه ریزی سیستم های کنترلی تحت PLC های شرکت های مطرح از جمله siemens، omron , fatek , delta , abbرا دارا می باشد.

به طور کلی می توان گفت که هر دو نوع سامانه کنترلی در حال حاضر ماهیت یکسانی دارند، تنها تفاوت آنها در کاربرد و قابلیت های آنها با یکدیگر می باشد که تفاوت های اصلی بین سامانه های کنترلی PLC و DCS به طور خلاصه به شرح ذیل می باشد:چگونگی برنامه نویسی؛ظرفیت سیگنال ورودی و خروجی؛کاربرد؛پشتیبان سخت افزاری/افزونگی؛شبکه بندی؛قیمت؛سرعت پردازش